STAVOPROJEKT
ŠUMPERK spol. s r. o.
ARCHITEKTURA, INTERIER, URBANISMUS,
STATIKA, INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A SÍTĚ
 • Základní údaje:
 • V současné době Stavoprojekt Šumperk spol. s r.o. zajišťuje komplexní projektovou, inženýrskou, konzultační a poradenskou činnost.

 • Projektování v investiční výstavbě tvoří převážnou část činnosti společnosti. Provádíme územní plány obcí a zón, architektonické návrhy staveb až po realizační projekty, návrhy interiérů, projekty veškerých inženýrských sítí, dopravní řešení, technického zařízení a vybavení budov. Vlastníme veškeré nutné vybavení k projektování a provádění inž. činnosti, včetně moderního vybavení na zpracování projektů v digitální formě (grafických pracovišť, software, barevný kreslící plotter, černobílý plotter). Převážně využíváme grafického prostředí programů SPIRIT a MicroStation.
 • Inženýrská činnost je samozřejmou součástí práce. Zahrnuje zastupování stavebníka v jednání se stavebními úřady, vyřizování stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajišťujeme také výběrová řízení na dodavatele staveb a technický dozor investora.
 • Plánografie a kopírování je doplňkovou činností, kterou zajišťujeme pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Jsme vybaveni moderní kopírovací technikou jak černobílé tak i barevné kopírování. Práce doručené elektronickou poštou vytiskneme na plnobarevném plotru a v případě potřeby pořídíme další kopie.


 • Obchodní jméno: STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o.
  Sídlo: Lidická 2567/56
  Šumperk
  787 01
  Právní forma: společnost s ručením omezeným.
  Je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 96
  IČ:
  DIČ:
  00562050
  CZ00562050
  Bankovní spojení: Komerční banka
  č.ú. - 60547841/0100
  PROVÁDÍME:  
 • architektonické návrhy a realizační projekty budov
 •  
 • občanského vybavení
 •  
 • technického vybavení
 •  
 • technického zařízení budov
 •  
 • inženýrské sítě
 •  
 • urbanistické studie, územní plány
 •  
 • návrhy interiérů, včetně zajištění realizace
 •  
 • inženýrská činnost


 • POSKYTUJEME:(Canon Copy Centrum Stavoprojekt)  
 • černobílé kopírování libovolného formátu
 •  
 • barevné kopírování do A3 (zvětšení,zmenšení)
 •  
 • kroužková vazba
 •  
 • tepelná vazba
 •  
 • laminování do formátu A3


 • Management:
 • Ředitel spol.: Ing.Milan Klimeš
  Jednatelé: Ing.arch.Jiří Valert
  Ing.Milan Klimeš
 • Projekce:
 • Sekce architektů: Ing.arch.Jiří Valert
  Sekce stavařů: Ing.Alena Kroupová
  Ing.Michaela Štáblová
   
  Pomocný konstruktér Ludmila Driemerová
  Sekce specialistů:
  Elektro: Ing.Tomáš Nedoma
  Doprava: Ing.Alena Kroupová
  Vodní hospodářství
  Vítězslav Pavlíček
 • Administrativa:
 • Sekretariát: Ludmila Driemerová
   
 • Copy Canon:
 • Ludmila Driemerová